Aktualitātes

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

 

ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBAS  ATSĀKAS NO 4. JANVĀRA

 

INFORMĀCIJA PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU –

PĒC NORĀDĒM E-KLASĒ!

TIEŠSAISTES STUNDAS NOTIEK PĒC STUNDU SARAKSTA, SEKOT LĪDZI NORĀDĒM E- KLASĒ.

SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ NOTIKS ATTĀLINĀTĀS KONSULTĀCIJAS

Konkrētajā dienā pirms stundas sadaļā Uzdots atradīsi ZOOM vai Microsoft Teams tiešsaistes saiti un laiku, ja tāda šajā stundā ir plānota, darba uzdevumu, papildus materiālus.

Stundas laikā saziņai var izmantot e-klases e-pastu.

Interešu izglītībā tiešsaistes nodarbības laiks tiks norādīts e-klasē konkrētajā dienā pirms nodarbības sākuma.

Ja problēmas rada pieslēgšanās tiešsaites stundai, sazināties ar klašu koordinatoru (t: 67611023)!

Informācija par mutes un deguma aizsargmasku lietošanu izglītības iestādēs

Šā gada 12.janvārī valdība nolēma, ka organizējot mācību procesam klātienē, gan pedagogiem, gan bērniem mācību stundu laikā un ārpus tām citās skolas telpās – starpbrīžos, būs jālieto sejas maskas.

Lai nodrošinātu valdības lēmuma izpildi un arī nepieciešamību maskas mainīt ik pēc noteikta laika, skolēniem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas. Skolēni var lietot arī savas personīgās sejas maskas.

Vienas mācību dienas laikā skolēnam nepieciešamas vismaz 2 sejas maskas.

Tīrās maskas un izlietotās maskas jāuzglabā atsevišķos plastmasas maisiņos. Vienreizlietojamo masku pēc noņemšanas ievieto plastmasas maisiņā un izmet nešķirotajos atkritumos. Daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas jāmazgā katru dienu vismaz 600 temperatūrā (skatīt pielikumā higiēnisko masku lietošanas instrukciju).

Pēc speciālistu sniegtās informācijas hroniskas somatiskas saslimšanas, t.sk. bronhiālā astma, alerģiskas dabas saslimšanas u.c. nav iemesls maskas nevalkāšanai. Nepieciešamības gadījumā masku var uz 1-2 minūtēm noņemt un turpināt to lietot.

Ja ir psihiskās veselības traucējumi, tad šādos gadījumos no sejas maskas nēsāšanas atbrīvo psihiatrs.

Būsim atbildīgi pret sevi un citiem! Būsim veseli!

Veselības ministrijas video par pareizu sejas maskas lietošanu

Priecīgus svētkus

 SVĒTKI MŪSU SIRDĪS -

Priecīgus Ziemassvētkus visiem mūsu skolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem!

Laimīgu Jauno gadu!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka no 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas

Par izglītības procesa organizāciju

RĪKOJUMS

25.08.2020.

Nr. VSV14-20-28-rs

Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2020. gada 1. septembra

Pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.08.2020. rīkojumu Nr. DIKS-20-75-rs un Rīgas 14.vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-20-3-nts “Rīgas 14.vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, noteikt:

1. No 2020. gada 1. septembra izmantot izglītības procesa īstenošanas A modeli (mācību stundas visās klasēs notiek klātienē, konsultācijas - attālināti).