Uzņemam audzēkņus!

Rīgas 14. vidusskola uzņem izglītojamos bez vecuma ierobežojuma 2021./2022. mācību gadā neklātienes pamatskolas un vidusskolas izglītības programmās (mācību valoda – latviešu), mācības bez maksas:

  • pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) neklātienes izglītības programmā 8. un 9. klasē, mācības notiek 3 (trīs) dienas nedēļā;
  • Izglītojamie vidusskolā 10. un 11. klasē tiek uzņemti pilnveidotā mācību satura apguvei vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā, mācības notiek 3 (trīs) dienas nedēļā rīta un vakara maiņā, tiek piedāvāts apgūt
    • Fizikas, Ķīmijas, Bioloģijas un Ģeogrāfijas kursus,
    • padziļinātos kursus Sociālajās zinībās (specializētais kurss Uzņēmējdarbībā), Vēsturē (specializētais kurss Novadu mācībā) un Bioloģijā
  • Izglītojamie vidusskolā 12. klasē tiek uzņemti neklātienes vispārējās vidējās izglītības programmā - vakara maiņā mācības notiek 2 dienas nedēļā, rīta maiņā – 3 dienas nedēļā.

Lieliska iespēja savienot mācības ar darbu!

Skolēnu var uzņemt skolā kā eksterni no 18 gadu vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei vai pēc 12. klases beigšanas valsts pārbaudes darbu kārtošanai.

Skolēniem www.e-skola.lv mācību mākonī http://macibas.e-skola.lv ir pieejami skolotāju izveidoti e- mācību materiāli. Skolēni var apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

Dokumentus pieņem no 01. jūnija  līdz 31. augustam:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās
no 10 līdz 13
ceturtdienās
no 17 līdz 19

Līdzi jāņem pase, iepriekšējās izglītības dokumenti un medicīniskā izziņa 027/u. Stājoties vidusskolā, jāiesniedz pamatizglītības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Gaidām mūsu skolā!