Uzņemam audzēkņus!

Rīgas 14. vidusskola

uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda – latviešu):
•    Pamatizglītības otrā posma izglītības programmā 8. un 9. klasē rīta vai vakara maiņā – mācības 5 dienas nedēļā;
•    Vispārējās vidējās izglītības programmā (klātiene) rīta vai vakara maiņā – mācības notiek 4 dienas nedēļā;
•    Neklātienes vispārējās vidējās izglītības programmā vakara maiņā – mācības 2 dienas nedēļā (pirmdien, otrdien vai trešdien, ceturtdien).

Skolēnu var uzņemt skolā kā eksterni no 18 gadu vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei vai pēc 12. klases beigšanas valsts pārbaudes darbu kārtošanai.

Neklātienes programmā pilngadīgie skolēni var mācīties, izmantojot tālmācības metodi, ja uz laiku izbraukuši no valsts, ir īpaši ģimenes vai darba apstākļi, kā arī veselības problēmu dēļ.

Skolēniem www.e-skola.lv mācību mākonī http://macibas.e-skola.lv ir pieejami skolotāju izveidoti e- mācību materiāli. Skolēni var apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

Dokumentus sākam pieņemt no 01. jūnija līdz 31. augustam:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās no 10:00 līdz 13:00

ceturdienās no 17:00 līdz 19:00

Līdzi jāņem pase, iepriekšējās izglītības dokumenti un medicīniskā izziņa 027/u. Stājoties vidusskolā, jāiesniedz pamatizglītības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Gaidām mūsu skolā!