Izglītības programmas

Rīgas 14. vidusskola Margrietas ielā 4 īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma (kods 23011112) – mācību valoda latviešu, mācības notiek 5 dienas nedēļā
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012), klātiene – mācību valoda latviešu, mācības notiek 4 dienas nedēļā
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013), neklātiene - mācību valoda latviešu, mācības notiek 2 dienas nedēļā

Rīgas 14. vidusskola Iļģuciema cietumā Tvaikoņu ielā 3 īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma (kods 23011112) – mācību valoda latviešu
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma ( kods 31012013) – neklātiene, mācības notiek latviešu valodā

Pilngadīgu personu var uzņemt kā eksterni, lai iegūtu vai uzlabotu vērtējumus vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetos, iegūstot dokumentu par vispārējās pamatizglītības apguvi.

Personas, kurām ir vidējās izglītības atestāts, var tikt uzņemtas kā eksterņi, lai kārtotu valsts pārbaudes darbus.