Latvijas skolas soma

Melngalvju nams

"Latvijas skolas soma" I. semestrī

0ktobris

04.10.2019. Latvijas Nacionālā teātra izrāde "Antiņš. Zelts. Kalns."

07.10.2019. Melngalvju nama apmeklējums un 5D kino

28.10.2019. Radošā darbnīca "Latvijas 20.gs.vēsture kustībā – empātija un iecietība"

Novembris              

01.11.2019. Latvijas Nacionālā teātra izrāde "Lauva ziemā"

07.11.2019. DOLES salas apmeklējums -  brīvdabas ekspozīcijas apskate un "Izaicinājuma spēle"

Darbības principi

  • "Latvijas skolas soma" ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
  • "Latvijas skolas soma" norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu; šī saikne jāīsteno ar "pirms" un "pēc" aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās un/vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
  • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
  • "Latvijas skolas somas" ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.
  • Jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā, t. sk., uz skolām dāvināto plakātu bāzes veidojot notikumu afišas, sagaidot māksliniekus un sagatavojot norisēm nepieciešamās telpas, gatavojot reportāžas un publikācijas pēc norisēm utt.