Konsultācijas rudens brīvlaikā no 18.10.2021. - 22.10.2021.

KONSULTĀCIJAS BRĪVLAIKĀ, SĀKOT NO 21. OKTOBRA, NOTIEK TIKAI ATTĀLINĀTI E- KLASES VIDEOSAZIŅĀ.

Skolotājs Mācību priekšmets Kab. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
DEKŠENIECE DACE Datorika 7.kab.       10.00-14.00
DIŠLERE INETA Matemātika I 18.kab.     17.00-19.00  
DRUVA LIGITA Vēsture un sociālās zinātnes I_ekonomika 7.kab.     16.30-18.00  
JARGANS ILMĀRS Ķīmija / Vēsture un sociālās zinātnes I_ekonomika 22.kab.     17.00-19.00  
JEFIMOVA-GABIENE OKSANA Svešvaloda B2_ angļu valoda 11.kab. 9.00-11.00     15.00-19.00
ĶIPURS ROBERTS Vēsture un sociālās zinātnes I, Latvijas un pasaules vēsture 3.kab.     17.00-19.00  
LEITE KRISTA Latviešu valoda, literatūra I 6.kab.       10.00-12.00
MAČUĻSKA LĪGA Latvijas vēsture, pasaules vēsture, poliotika un tiesības 7.kab.       14.00-16.30
MEDNE IVETA sociālās zinības, kulturoloģija 7.kab.   13.00-13.40    
MEŅŠIKOVS MAREKS Fizika, Fizika I, matemātika 8.kab. 10.00-14.00      
MILZARĀJS ALDANS Kultūra un māksla I _vizuālā mūzika 3.kab.   10.00-12.00    
OZOLIŅA LAIMA Bioloģija 19.kab.   13.00-13.40   16.00-19.00
PALMA ANNA Ģeogrāfija I 3.kab.       16.00-19.00
SMIRNOVA JEĻENA Svešvaloda BI _krievu valoda 11.kab. 10.00-14.00      
TĀLBERGS ASKOLDS Vēsture un sociālās zinātnes I, Latvijas un pasaules vēsture 3.kab. 10.00-14.00      
URŽA ANTONIJA Latviešu valoda, literatūra I 6.kab.   13.00-13.40   16.00-19.00
VAIVARA VIVITA angļu valoda 11.kab.   13.00-13.40    
ŽURAVIKINA ELVĪRA Matemātika I 18.kab.     15.00-18.00