Konsultāciju un individuālā darba grafiks I. sem. 2020./2021. m/g

Skolotājs

Mācību priekšmets

Konsultācijas citās dienās

Datums un laiks

Kabinets

09.10.,

13.11.,

11.12.

B. APSĪTE

latviešu valoda,
literatūra

 

13:00 - 18:20

6. kab.

A. URŽA

latviešu valoda,
literatūra

13:15 – 14:40
(trešdienās)

14:00 - 19:00

MK / 6. kab.

V. VAIVARA

angļu valoda

 

14:20 - 15:40

11. kab.

O. JEFIMOVA-GABIENE

angļu valoda

20:10-20:50
(ceturtdienās)

15:00 - 20:00

11. kab.

J. SMIRNOVA

krievu valoda

 

15:40 - 19:00

11. kab.

I. DIŠLERE

matemātika

 

17:00 -19:40

18. kab.

E. HAKELS

matemātika

 

09:00 - 11:00

17:00 - 20:00

18. kab.

E. ŽURAVIKINA

matemātika

 

16:20 - 19:00

18. kab.

D. DEKŠENIECE

Datorika/
informātika

 

17:00 - 19:40

7. kab.

I. GRIGORJEVA

ķīmija

 

16:00 - 17:20

22. kab.

I. JARGANS

Ķīmija/
ekonomika

 

15:40 – 20:00

22. kab.

L. DRUVA

ekonomika

 

16:00 - 18:30

8. kab.

M. MEŅŠIKOVS

fizika

 

16:00 - 20:00

8. kab.

L. OZOLIŅA

bioloģija

 

15:00 - 18:10

MK / 19. kab.

A. PALMA

ģeogrāfija

 

15:00 - 17:40

MK / 3. kab.

A. TĀLBERGS

Latvijas vēsture,
pasaules vēsture,
Latvijas un pasaules vēsture

17:55 – 18:30
(26.10., 09.11., 07.12.)

17:00 - 20:00

3. kab.

R. ĶIPURS

Latvijas un pasaules vēsture

 

17:20 - 19:00

3. kab.

I. MEDNE

psiholoģija,
sociālās zinības,
kulturoloģija

 

15:00 - 17:20

28. kab.

L. MAČUĻSKA

Sports un veselība

 

17:00 - 18:40

28. kab.

K. ZĀNA

vizuālā māksla

12:00 – 13:20
(13.10., 17.11., 08.12)

 

28. kab.

A. MILZARĀJS

mūzika

 

17:00 - 18:00

3. kab.