Mācību grāmatu saraksts

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma
IP kods: 23011112
Rīgas 14. vidusskolas (Iļģuciema cietums)
mācību grāmatu saraksts
7. klase

1. Grigus, S. un Zeiļaka, B. Valodas labirinti: latviešu valoda 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
2. Štokmane, D. un Vīduša, I. Literatūra 7. klasei: 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
3. Štokmane, D. un Vīduša, I. Literatūra 7. klasei: 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
4. Puchta, H. and Stranks, J. English in Mind. Student`s Book 1. Second edition. London: Cambridge University Press, 2013.
5. Arhangeļska, E. un Ignatjeva, L. Просто по-русски: krievu valoda 7. klasei. Rīga: Retorika A, 2011.
6. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Latvijas vēsture pamatskolai, 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
7. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne,I., Straube, L. Pasaules vēsture pamatskolai, 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
8. Biseniece, A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
9. Andersone, G., Irbīte, I., Pastore, A., Zelmene, D. Sociālās zinības 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
10. Grauzdiņa, I. un Vasmanis, I. Mūzika 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
11. Briška, I. Vizuālā māksla: 7. klase. Rīga: RaKa, 2013.
12. Āboltiņa, B. un Januma,S. Matemātika 7. klasei, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
13. Āboltiņa, B. un Januma,S. Matemātika 7. klasei, 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
14. Veiss, K. Informātika pamatskolai: 7. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
15. Aizpure, A. Bioloģija: botānika 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.


Pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma
IP kods: 23011112
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
8. klase

1. Vīduša, I. Valodas labirinti: latviešu valoda 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
2. Karpenko, J. un Milzere, M. Literatūra 8. klasei, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
3. Karpenko, J. un Milzere, M. Literatūra 8. klasei, 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
4. Falla, T. and Davies, P. A. Solution: Elementary Student’s Book, 3rd London: Oxford University Press, 2016.
5. Kopp G., Büttner, S. Planet plus A2.1: Deutsch für Jugendliche. Hueber verlag, 2017.
6. Ivanova, I., Pestune, J. un Skrindževska, B. Здравствуй, это я! Krievu valoda 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
7. Arhangeļska, E. un Ignatjeva, L. Просто по-русски: krievu valoda 8. klasei. Rīga: Retorika A, 2012.
8. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Latvijas vēsture pamatskolai. 3. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
9. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Pasaules vēsture pamatskolai. 3. – R.: Zvaigzne ABC, 2014.
10. Druva-Druvaskalne, I., Liepiņa, I. un Buile, N. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
11. Andersone, G. un Catlaks, G. Sociālās zinības 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
12. Graudiņa, I. un Vasmanis, I. Mūzika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
13. Blīgzna, K. Vizuālās mākslas ABC. Rīga: Lielvārds, 1999.
14. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 8. klasei, 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
15. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 8. klasei, 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
16. Veiss, K. Informātika pamatskolai: 6. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
17. Vilks, I. Fizika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
18. Drille, M. un Kakse, V. Ķīmija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
19. Sausiņa, L. Bioloģija: zooloģija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.


Pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma
IP kods: 23011112
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
9. klase

1. Vanaga, A. un Babrāne, J. Valodas labirinti: latviešu valoda 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
2. Silova, L. un Vanaga, A. Literatūra 9. klasei: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
3. Silova, L. un Vanaga, A. Literatūra 9. klasei: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
4. Falla, T. and Davies, P. A. Solutions: Pre-Intermediate Student’s Book,3rd edition. London: Oxford University Press, 2016.
5. Kopp G., Büttner, S. Planet plus A2.1: Deutsch für Jugendliche. Hueber verlag, 2017.
6. Ivanova, I., Pestune, J. un Ondzule, B. Здравствуй, это я! Krievu valoda 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
7. Arhangeļska, E. un Ignatjeva, L. Просто по-русски: krievu valoda 9. klasei. Rīga: Retorika A, 2015.
8. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne I., Straube, L. Latvijas vēsture pamatskolai 4. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
9. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne I., Straube, L. Pasaules vēsture pamatskolai 4. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
10. Šustere, G. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
11. Andersone, G. un Catlaks, G. Sociālās zinības 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
12. Graudiņa, I., Vasmane, I. un Vasmanis, I. Mūzika 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
13. Blīgzna, K.Vizuālās mākslas ABC. Rīga: Lielvārds, 1999.
14. B. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 9. klasei. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
15. B. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 9. klasei. 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
16. Veiss, K. Informātika pamatskolai: 7. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
17. Vilks, I. Fizika 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
18. Drille, M. un Kakse, V. Ķīmija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
19. Kusiņa, M. un Āboliņa, L. Bioloģija 9. klasei: cilvēks. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31011013
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
10. klase

1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 10. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2012.
2. Dubiņa, I., Silova, L. Vēvers, A. un Vīduša., I. Literatūra 10. klasei. Rīga:
 Zvaigzne ABC, 2009.
3. Falla, T. and Davies, P. A. Solutions: Intermediate Student’s Book, 3rd London: Oxford University Press, 2017.
4. Fischer-Mitziviris, A., Janke-Papanikolaou, S. AusBlick 1: Bruckenkurs. Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene. Hueber Verlag, 2007.
5. Marčenko, J., Saveļjeva, Z. Путь 1: krievu valoda 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
6. Briška, I., Kadiķe, I,. Kalēja-Gasparoviča, D. un Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām, 1. daļa. Rīga: RaKa, 2009.
7. Briška, I., Kadiķe, I,. Kalēja-Gasparoviča, D. un Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām, 2. daļa. Rīga: RaKa, 2010.
8. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
9. Melbārde, Z., Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
10. Biseniece, M. u.c. Psiholoģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
11. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2009.
12. Veiss, K. Informātika vidusskolai: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
13. Kaksis, A. Ķīmija 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2009.
14. Šilters, E. Fizika 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2013.
15. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai:1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
16. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31011013
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
11. klase

1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 11. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2011.
2. Auzāne, D., Lūse, D., Maurmane, M. un Milzere, M. Literatūra 11. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2009.
3. Falla, T. and Davies P. A. Solutions: Upper-Intermediate Student’s Book, 3rd edition. London, Oxford University Press, 2017.
4. Fischer-Mitziviris, A., Janke-Papanikolaou, S. AusBlick 1: Bruckenkurs. Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene. – Hueber Verlag, 2007.
5. Fischer-Mitziviris. A. AusBlick 2. Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene. Hueber Verlag, 2009.
6. Marčenko, J., Saveļjeva, Z. Путь 2: krievu valoda 11. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
7. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai: 2daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
8. Melbārde, Z. Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
9. Siņicins, M. Ekonomika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
10. Austruma, S. un Muižarāja, I. Kulturoloģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
11. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010.
12. Veiss, K. Informātika vidusskolai: 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009.
13. Kaksis. A. Ķīmija 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010.
14. Šilters, E. Fizika 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2006.
15. Sausiņ, L. Bioloģija vidusskolai: 3. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
16. Rubana, I.M. un Romanovska, G. Veselības mācība vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31011013
Rīgas 14.vidusskolas mācību grāmatu saraksts
12. klase

1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 12. klasei. Rīga:
 Zvaigzne ABC, 2012.
2. Auzāne, D. un Dalbiņa, D. Literatūra 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
3. Falla, T. and Davies P. A. Solutions: Advanced Student’s Book, 3rd edition. London, Oxford University Press, 2017.
4. Fischer-Mitziviris. A. AusBlick 2: Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene. Hueber Verlag, 2009.
5. Marčenko, J., Saveļjeva, Z. Путь 3: krievu valoda 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
6. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai: 3.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
7. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai: 4.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
8. Melbārde, Z. Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
9. Purēns, V. Politika un tiesības. Rīga: RaKa, 2011.
10. Siņicins, M. Ekonomika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
11. Austruma, S. un Muižarāja, I. Kulturoloģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
12. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010.
13. Kaksis. A. Ķīmija 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2011.
14. Šilters, E. Fizika 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2008.
15. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai: 4. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.


Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
IP kods: 31012031
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
10. klase (Iļģuciema cietums)

1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 10. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2010.
2. Dubiņa, I., Silova, L., Vēvers, A., Vīduša, I. Literatūra 10. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2009.
3. Falla, T. and Davies, P.A. Solutions.:Intermediate Student’s Book, 2nd edition. London: Oxford University Press, 2012.
4. Marčenko, J. un Saveļjeva, Z. Путь 1: mācību grāmata 10. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2007.
5. Klišāns,V. Vēsture vidusskolai, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
6. Melbārde, Z. , Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
7. Siņicins, M. Ekonomika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
8. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 10. klasei. Rīga:
Lielvārds, 2009.
9. Veiss, K. Informātika vidusskolai: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
10. Jansone-Henkuzene, I., Jonāne, L., Vilks, I., Zeile, L. Dabaszinības 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2011.
11. Rubana, I. M., un Romanovska, G. Veselības mācība vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
12. Bugavičute, R. un Purēns, V. Mūzika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2012.


Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
IP kods: 31012031
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
11. klase (Iļģuciema cietums)

1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 11. klasei. Rīga:
 Zvaigzne ABC, 2010.
2. Dubiņa, I., Silova, L., Vēvers, A., Vīduša, I. Literatūra 11. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2009.
3. Falla, T. and Davies, P.A. Solutions: Intermediate Student’s Book, 2nd edition. London: Oxford University Press, 2012.
4. Falla, T. and Davies, P.A. Solutions: Upper-Intermediate Student’s Book, 2nd edition. London: Oxford University Press, 2013.
5. Marčenko, J. un Saveļjeva, Z. Путь 2: mācību grāmata 11. klasei. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2009.
6. Briška, I., Kadiķe, I,. Kalēja-Gasparoviča, D. un Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām, 1. daļa. Rīga: RaKa, 2009.
7. Briška, I., Kadiķe, I,. Kalēja-Gasparoviča, D. un Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām, 2. daļa. Rīga: RaKa, 2010.
8. Klišāns,V. Vēsture vidusskolai, 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
9. Purēns, V. Politika un tiesības. Rīga: RaKa, 2011.
10. Melbārde, Z. , Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.    
11. Jansone-Henkuzene, I., Jonāne, L., Vilks, I., Reinholde, A. Dabaszinības 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2011.
12. Siņicins, M. Ekonomika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
13. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 11. klasei. Rīga:
 Lielvārds, 2010.
14. Veiss, K. Informātika vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.


Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
IP kods: 31012031
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
12. klase (Iļģuciema cietums)

1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
2. Dubiņa, I., Silova, L., Vēvers, A., Vīduša, I. Literatūra 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
3. Falla, T. and Davies, P.A. Solutions: Upper-Intermediate Student’s Book, 2nd edition. London: Oxford University Press, 2013.
4. Marčenko, J. un Saveļjeva, Z. Путь 2: mācību grāmata 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
5. Biseniece, M. u.c. Psiholoģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
6. Klišāns,V. Vēsture vidusskolai, 3. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
7. Klišāns,V. Vēsture vidusskolai, 4. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
8. Melbārde, Z. , Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.    
9. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 12. klasei. Rīga:
 Lielvārds, 2010.
10. Jansone-Henkuzene, I., Jonāne, L. un Vilks, I. Dabaszinības 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2012.