Mācību grāmatu saraksts

Pamatizglītības otrā posma (7. -9.klase) neklātienes programma
IP kods: 23011113
Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
Pamatskola

1. Grigus, S. un Zeiļaka, B. Valodas labirinti: latviešu valoda 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
2. Vīduša, I. Valodas labirinti: latviešu valoda 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
3. Vanaga, A. un Babrāne, J. Valodas labirinti: latviešu valoda 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
4. Štokmane, D. un Vīduša, I. Literatūra 7. klasei: 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
5. Štokmane, D. un Vīduša, I. Literatūra 7. klasei: 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
6. Karpenko, J. un Milzere, M. Literatūra 8. klasei, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
7. Karpenko, J. un Milzere, M. Literatūra 8. klasei, 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
8. Silova, L. un Vanaga, A. Literatūra 9. klasei: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
9. Silova, L. un Vanaga, A. Literatūra 9. klasei: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
10. Puchta, H. and Stranks, J. English in Mind. Student`s Book 1. Second edition. London: Cambridge University Press, 2013.
11. Falla, T. and Davies, P. A. Solution: Elementary Student’s Book, 3rd London: Oxford University Press, 2016.
12. Falla, T. and Davies, P. A. Solutions: Pre-Intermediate Student’s Book,3rd edition. London: Oxford University Press, 2016.
13. Kopp G., Büttner, S. Planet plus A2.1: Deutsch für Jugendliche. Hueber verlag, 2017.
14. Arhangeļska, E. un Ignatjeva, L. Просто по-русски: krievu valoda 7. klasei. Rīga: Retorika A, 2011.
15. Ivanova, I., Pestune, J. un Skrindževska, B. Здравствуй, это я! Krievu valoda 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
16. Arhangeļska, E. un Ignatjeva, L. Просто по-русски: krievu valoda 8. klasei. Rīga: Retorika A, 2012.
17. Ivanova, I., Pestune, J. un Ondzule, B. Здравствуй, это я! Krievu valoda 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
18. Arhangeļska, E. un Ignatjeva, L. Просто по-русски: krievu valoda 9. klasei. Rīga: Retorika A, 2015.
19. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Latvijas vēsture pamatskolai, 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
20. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne,I., Straube, L. Pasaules vēsture pamatskolai, 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
21. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Latvijas vēsture pamatskolai. 3. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
22. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Pasaules vēsture pamatskolai. 3. – R.: Zvaigzne ABC, 2014.
23. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne I., Straube, L. Latvijas vēsture pamatskolai 4. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
24. Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne I., Straube, L. Pasaules vēsture pamatskolai 4. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
25. Biseniece, A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
26. Druva-Druvaskalne, I., Liepiņa, I. un Buile, N. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
27. Šustere, G. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
28. Andersone, G., Irbīte, I., Pastore, A., Zelmene, D. Sociālās zinības 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
29. Andersone, G. un Catlaks, G. Sociālās zinības 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
30. Andersone, G. un Catlaks, G. Sociālās zinības 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
31. Grauzdiņa, I. un Vasmanis, I. Mūzika 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
32. Graudiņa, I. un Vasmanis, I. Mūzika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
33. Graudiņa, I., Vasmane, I. un Vasmanis, I. Mūzika 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
34. Briška, I. Vizuālā māksla: 7. klase. Rīga: RaKa, 2013.
35. Blīgzna, K. Vizuālās mākslas ABC. Rīga: Lielvārds, 1999.
36. Āboltiņa, B. un Januma,S. Matemātika 7. klasei, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
37. Āboltiņa, B. un Januma,S. Matemātika 7. klasei, 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
38. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 8. klasei, 1.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
39. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 8. klasei, 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
40. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 9. klasei. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
41. Āboltiņa, B. un Januma, S. Matemātika 9. klasei. 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
42. Veiss, K. Informātika pamatskolai: 6. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
43. Veiss, K. Informātika pamatskolai: 7. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
44. Aizpure, A. Bioloģija: botānika 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
45. Sausiņa, L. Bioloģija: zooloģija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
46. Kusiņa, M. un Āboliņa, L. Bioloģija 9. klasei: cilvēks. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
47. Vilks, I. Fizika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
48. Vilks, I. Fizika 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
49. Drille, M. un Kakse, V. Ķīmija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013
50. Drille, M. un Kakse, V. Ķīmija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programm
IP kods: 31011013p

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
IP kods: 31012013

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
IP kods: 31016013

Rīgas 14. vidusskolas mācību grāmatu saraksts
Vidusskola


1. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
2. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 11. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
3. Urbanoviča, I., Šūpola, R. un Vanaga, A. Latviešu valoda 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
4. Dubiņa, I., Silova, L. Vēvers, A. un Vīduša., I. Literatūra 10. klasei. Rīga:
5. Auzāne, D., Lūse, D., Maurmane, M. un Milzere, M. Literatūra 11. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
6. Auzāne, D. un Dalbiņa, D. Literatūra 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
7. Falla, T. and Davies, P.A. Solutions.:Intermediate Student’s Book, 2nd edition. London: Oxford University Press, 2012.
8. Falla, T. and Davies, P.A. Solutions: Upper-Intermediate Student’s Book, 2nd edition. London: Oxford University Press, 2013.
9. Falla, T. and Davies, P. A. Solutions: Intermediate Student’s Book, 3rd London: Oxford University Press, 2017.
10. Falla, T. and Davies P. A. Solutions: Upper-Intermediate Student’s Book, 3rd edition. London, Oxford University Press, 2017.
11. Falla, T. and Davies P. A. Solutions: Advanced Student’s Book, 3rd edition. London, Oxford University Press, 2017.
12. Fischer-Mitziviris, A., Janke-Papanikolaou, S. AusBlick 1: Bruckenkurs. Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene. Hueber Verlag, 2007
13. Fischer-Mitziviris. A. AusBlick 2. Deutsch fur Jugendliche und junge Erwachsene. Hueber Verlag, 2009.
14. Marčenko, J., Saveļjeva, Z. Путь 1: krievu valoda 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
15. Marčenko, J., Saveļjeva, Z. Путь 2: krievu valoda 11. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
16. Marčenko, J., Saveļjeva, Z. Путь 3: krievu valoda 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
17. Briška, I., Kadiķe, I,. Kalēja-Gasparoviča, D. un Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām, 1. daļa. Rīga: RaKa, 2009.
18. Briška, I., Kadiķe, I,. Kalēja-Gasparoviča, D. un Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām, 2. daļa. Rīga: RaKa, 2010.
19. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai, 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
20. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
21. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai: 3. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
22. Klišāns, V. Vēsture vidusskolai: 4. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
23. Melbārde, Z., Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
24. Melbārde, Z. Rozīte, M. un Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
25. Biseniece, M. u.c. Psiholoģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
26. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2009.
27. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010.
28. Slokenberga, E., France, I. un France, I. Matemātika 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010.
29. Veiss, K. Informātika vidusskolai: 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
30. Veiss, K. Informātika vidusskolai: 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009.
31. Kaksis, A. Ķīmija 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2009.
32. Kaksis. A. Ķīmija 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010.
33. Kaksis. A. Ķīmija 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2011.
34. Šilters, E. Fizika 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2013.
35. Šilters, E. Fizika 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2006.
36. Šilters, E. Fizika 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2008.
37. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai:1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
38. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai: 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
39. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai: 3. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
40. Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai: 4. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
41. Jansone-Henkuzene, I., Jonāne, L., Vilks, I., Zeile, L. Dabaszinības 10. klasei. Rīga: Lielvārds, 2011.
42. Jansone-Henkuzene, I., Jonāne, L., Vilks, I., Reinholde, A. Dabaszinības 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2011.
43. Jansone-Henkuzene, I., Jonāne, L. un Vilks, I. Dabaszinības 12. klasei. Rīga: Lielvārds, 2012.
44. Siņicins, M. Ekonomika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
45. Austruma, S. un Muižarāja, I. Kulturoloģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
46. Rubana, I.M. un Romanovska, G. Veselības mācība vidusskolām. Rīga: RaKa, 2009.
47. Purēns, V. Politika un tiesības. Rīga: RaKa, 2011.
48. Bugavičute, R., Purēns, V. Mūzika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2012.