8.b klase

   I. semestris
 Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
27.09.2021. literatūra Dzeja
27.09.2021. latviešu valoda Teksts. Tekstveide
30.09.2021. matemātika Polinomu sadalīšana reizinātājos
05.10.2021. ķīmija Ko māca ķīmija
07.10.2021. ģeogrāfija Eirāzijas kontinents un Pasaules okeāns.
07.10.2021. datorika Teksts, formulas un vēres 
11.10.2021. Latvijas un pasaules vēsture Atklājumu un baznīcas reformācijas laikmets
14.10.2021. angļu val. Attiecības
14.10.2021. fizika Skaņa ikdienā
 Rudens brīvdienas no 18.10.2019 līdz 22.10.2021
26.10.2021. mūzika Latviešu folklora un folkloristi
26.10.2021. bioloģija Ievads zooloģijā. Zīdītāji
28.10.2021. dizains un tehnoloģija Aksesuārs un materiāls
01.11.2021. sociālās zinības Es vēlos būt vesels
02.11.2021. ķīmija L.D. Laboratorijas trauki.
02.11.2021. literatūra Epifānijas.
04.11.2021. datorika Standartfunkcijas aprēķinu veikšanai
04.11.2021. sports un veselība Kustību māksla un fiziskās aktivitātes
11.11.2021. fizika L.D. Ēnas garums.
09.11.2021. vizuālā māksla Popkultūra un reklāma
08.11.2021. latviešu valoda Sintakse. Palīglocekļi
11.11.2021. sports un veselība Veselīga dzīvesveida paradumi
08.11.2021. sociālās zinības Mana nākotne sabiedrībā.
15.11.2021. matemātika Reālo skaitļu kopa. Virknes.
16.11.2021. mūzika Baroka un klasicisma laikmeti mūzikā
16.11.2021. ķīmija Ieskats vielu mikropasaulē
18.11.2021. ģeogrāfija Āzijas dabas ģeogrāfija
18.11.2021. dizains un tehnoloģija Mācību uzņēmums
22.11.2021. krievu valoda Es un pilsēta
22.11.2021. Latvijas un pasaules vēsture Absolūtisma laikmets
23.11.2021. bioloģija L.D. Mājdzīvnieka zīdītāja novērošana.
30.11.2021. vizuālā māksla Daba un māksla
30.11.2021. bioloģija Putni.
02.12.2021. fizika Gaisma un krāsas
02.12.2021. angļu valoda Sports un veselība
Ziemas brīvdienas no 22.12.2021 līdz 04.01.2022
 II. semestris 
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
10.01.2022. latviešu valoda Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Savrupinājumi
20.01.2022. sports un veselība Fiziskās aktivitātes komandu spēlēs
20.01.2022. datorika Rīki attēlu un videomateriālu apstrādei
24.01.2022. sociālās zinības Patērētāju tiesības
31.01.2022. krievu valoda Ekskursijas un vaļasprieks
31.01.2022. Latvijas un pasaules vēsture Latvija un pasaule 16-18.gs.
08.02.2022. bioloģija Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru
08.02.2022. vizuālā māksla Plakāts
10.02.2022. dizains un tehnoloģija Izstrādājums koka materiālā
14.02.2022. literatūra Stāsts.
15.02.2022. ķīmija Gaiss un tā kvalitāte
15.02.2022. mūzika Trijskaņi, nošu pieraksti
21.02.2022. matemātika Trapece. Paralelograms
24.02.2022. ģeogrāfija Eiropas dabas ģeogrāfija
24.02.2022. fizika Siltuma procesi
03.03.2022. angļu valoda Kultūru dažādība
Pavasara brīvdienas no 14.03.2022 līdz 18.03.2022
22.03.2022. ķīmija L.D. PH vērtības noteikšana ikdienā lietojamos šķīdumos
22.03.2022. literatūra Folklora.
24.03.2022. datorika Darbs ar datiem tekstuālā programmēšanas valodā
24.03.2022. dizains un tehnoloģija Brīvdabas pasākuma galds
28.03.2022. Latvijas un pasaules vēsture Latviešu nācijas veidošanās
28.03.2022. krievu val Mēs esam dažādi
29.03.2022. bioloģija Posmkāji
04.04.2022. sociālās zinības Ekonomiskās sistēmas
05.04.2022. bioloģija L.D. Gliemju daudzveidība
05.04.2022. mūzika Mūzika un reliģija. Garīgā mūzika
07.04.2022. fizika L.D. Vidējais ātrums
12.04.2022. vizuālā māksla Komikss
12.04.2022. ķīmija Skābes un bāzes - pretstati ķīmijā un dzīvē
14.04.2022. sports un veselība Fiziskā drošība. Āra fiziskās aktivitātes
14.04.2022. ģeogrāfija Dienvideiropa, Rietumeiropa, Viduseiropa
25.04.2022. matemātika Kvadrātvienādojumi. Pitagora teorēma
26.04.2022. latviešu valoda Divdabja teicieni. Iespraudumi
28.04.2022. angļu valoda Daba mums apkārt
28.04.2022. fizika Kustība un spēks