9.b klase

 I. semestris 
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
27.09.2021. literatūra Dzeja
28.09.2021. latviešu valoda Teksts. Tekstveide
30.09.2021. ģeogrāfija Latvijas teritorijas un valsts veidošanās
27.09.2021. fizika Kur un kā rodas elektrība?
04.10.2021. pasaules vēsture Starpkaru periods: pamattendences politikā, kultūrā un ekonomikā
04.10.2021. krievu  valoda Es vēlos pastāstīt
05.10.2021. bioloģija L.D.Cilvēka audu veidi
07.10.2021. matemātika Daļveida izteiksmes
11.10.2021. sociālās zinības Mana šodiena nākotnei
12.10.2021. ķīmija L.D. Metālu reakcijas ar atšķaidītu skābi
11.10.2021. Latvijas vēsture Latvijas Republikas demokrātiskais posms
12.10.2021. bioloģija Ievads cilvēka anatomijā
26.10.2021. mūzika Tautas daiļrade. Tradīcijas un mūzika
14.10.2021. angļu valoda Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības
 Rudens brīvdienas no 18.10.2019 līdz 22.10.2021
26.10.2021. ķīmija Neorganisko vielu savstarpējā iedarbība
25.10.2021. literatūra Folklora un mitoloģija
26.10.2021. vizuālā māksla Spēle ar fragmentiem
25.10.2021. fizika L.D. Elektrisko slēgumu pētīšana
04.11.2021. ģeogrāfija Latvijas teritorijas ģeoloģiskā attīstība,  uzbūve, reljefs  un zemes dzīļu resursi
09.11.2021. latviešu valoda Sintakse. Palīglocekļi
15.11.2021. matemātika Kvadrātfunkcija
15.11.2021. sociālās zinības Sabiedriskā kārtība
16.11.2021. mūzika Romantisms mūzikā
22.11.2021. pasaules vēsture Ideoloģiskie virzieni: nacisms un komunisms
22.11.2021. krievu valoda Mana zeme – Latvija
23.11.2021. bioloģija Asinsrite. Limfrite. Elpošana
29.11.2021. fizika Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību?
30.11.2021. ķīmija No izejvielas līdz produktam
29.11.2021. Latvijas vēsture Latvija autoritārā režīma posmā
30.11.2021. vizuālā māksla Kompozīcija, forma - četrstūris, aplis
02.12.2021. angļu valoda Sports un veselība
 Ziemas brīvdienas no 22.12.2021 līdz 04.01.2022
 II. semestris 
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
11.01.2022. latviešu valoda Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Savrupinājumi
17.01.2022. krievu valoda Latviešu un krievu tautu tradīcijas
31.01.2022. Latvijas vēsture Otrais pasaules karš. Nacistiskais okupācijas režīms
31.01.2022. literatūra Īsā proza
01.02.2022. vizuālā māksla Stilizācija, ornaments, tekstils. Ornaments- apdruka
07.02.2022. pasaules vēsture Otrais pasaules karš, holokausts
10.02.2022. ģeogrāfija Latvijas dabas daudzveidība –ūdeņi augsnes, raksturīgās ekosistēmas
14.02.2022. matemātika Leņķi un nogriežņi riņķī. Riņķa līnija un daudzstūri
14.02.2022. fizika Enerģijas lietojums
22.02.2022. ķīmija Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana.
22.02.2022. bioloģija Gremošana un vielmaiņas galaproduktu izvadīšana
01.03.2022. ķīmija L.D.  Organisko un neorganisko skābju ķīmiskās īpašības
03.03.2022. angļu valoda Es, citi, tehnoloģijas un informatīvā sabiedrība
07.03.2022. sociālās zinības Vide
 Pavasara brīvdienas no 14.03.2021 līdz 18.03.2022
21.03.2022. fizika L.D. Līdzsvara šupoles
29.03.2022. bioloģija L.D.Muskuļu darbs un nogurums
28.03.2022. matemātika Vienādojumu un nevienādību sistēmas
04.04.2022. pasaules vēsture Sabiedrība un divas politiskās sistēmas pēc Otrā pasaules kara
07.04.2022. ģeogrāfija Latvijas iedzīvotāji un apdzīvojums
12.04.2022. ķīmija Organisko un neorganisko vielu pārvērtības     
11.04.2022. krievu valoda Ceļojumi, atpūta un intereses
18.04.2022. Latvijas vēsture Otrā padomju okupācija .  Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana
19.04.2022. vizuālā māksla Futūrisms
21.04.2022. angļu valoda Es, citi, daba un sociālā vide
18.04.2022. fizika Fizika un tehnika
25.04.2022. latviešu valoda Divdabja teicieni. Iespraudumi
26.04.2022. bioloģija Gremošana un organismu darbības regulācija
26.04.2022. mūzika Džezs, roks, popmūzika