10.d klase

II. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
04.10.2021. Matemātika I Vektori un kustība.
04.10.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Attiecības.
06.10.2021. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Kultūras mantojums.
11.10.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Ģimenes pasaule.
14.10.2021. Latviešu valoda un literatūra I Latviešu valoda un tās daudzveidība.Varonis dažādu laiku literatūrā.
14.10.2021. Fizika I Vienmērīga kustība.
Rudens brīvdienas no 18.10.2019 līdz 22.10.2021
25.10.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I Vēstures zinātne un sabiedrības veidošanās.
28.10.2021. Datorika Programmvadāmās ierīces un drošība.
28.10.2021. Sports un veselība Fiziskā drošība. Āra fiziskās aktivitātes.
04.11.2021. Ģeogrāfija I Novecošanās pasaules valstīs un reģionos, tās cēloņi, sekas un risinājumi.
01.11.2021. Matemātika I Lineāra funkcija uzdevumos.
01.11.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Cilvēks sabiedrībā.
10.11.2021. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Kultūra un identitāte.
15.11.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I Reliģiskā piederība un steretipi dažādos vēstures periodos.
15.11.2021. Fizika I L.D. Horizontāls sviediens.
25.11.2021. Datorika  Darba organizācijas rīki. Digitālaiz pieraksts.
25.11.2021. Sports un veselība Kustību māksla un fiziskās aktivitātes telpā.
29.11.2021. Matemātika I Līnijas vienādojums.
02.12.2021. Latviešu valoda un literatūra I Valoda un identitāte. Antīkā literatūra.
29.11.2021. Fizika I Vienmērīgi paātrināta kustība.
02.12.2021. Ģeogrāfija I Novecošanās pasaules valstīs un reģionos, tās cēloņi, sekas un risinājumi.
06.12.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Mājas pasaule un ģimene.
Ziemas brīvdienas no 22.12.2021 līdz 04.01.2022
  II. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
10.01.2022. Fizika I L.D. Elastības koeficienta noteikšana.
27.01.2022. Datorika Dokumentu formatēšana un rediģēšana. 
24.01.2022. Matemātika I Kombinatorika un varbūtība
31.02.2022. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Nākotne.
03.02.2022. Ģeogrāfija I Pasaules telpiskās struktūras.
10.02.2022. Sports un veselība Fiziskās aktivitātes komandu spēlēs.
14.02.2022. Svešvaloda BI (krievu valoda) Cilvēks un viņa veselība.
21.02.2022. Vēsture un sociālās zinātnes I Nāciju veidošanās un vēsturiskie mīti.
24.02.2022. Latviešu valoda un literatūra I Masu mediju veidi un vēstījuma žanri. Viduslaiku literatūra.
02.03.2022. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Kultūras joma un radošā industrija.
07.03.2022. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Pagātne.
07.03.2022. Matemātika I Statistika.
10.03.2022. Fizika I Mijiedarbība un spēks. Gravitācijas lauka un kustība.
Pavasara brīvdienas no 14.03.2021 līdz 18.03.2022
31.03.2022. Datorika  Attēlu apstrādes lietotnes.
07.04.2022. Sports un veselība Fiziskā veselība.
11.04.2022. Vēsture un sociālās zinātnes I No impērijām uz demokrātiju.
20.04.2022. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Tēls un ideja.
19.04.2022. Svešvaloda BI (krievu valoda) Cilvēku dzīvesstils.
22.04.2022. Ģeogrāfija I Urbanizācija un tās sekas.
25.04.2022. Matemātika I Daļveida funkcija, algebriskās daļas.
28.04.2022. Latviešu valoda un literatūra I Informācijpratība un valodas ētika medijos. Renesanses literatūra.
28.04.2022. Fizika I Enerģija un darbs. Mehāniskās svārstības un viļņi.