11.d klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
29.09.2021. Matemātika I Algebriskās daļas un daļveida vienādojumi 
04.10.2021 Svešvaloda BI (krievu valoda) Daba un vide
04.10.2021 Ķīmija I Dispersās sistēmas. Koncentrācijas aprēķini
07.10.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Travelling /Ceļošana
14.10.2021. Fizika I Atoms un vielas uzbūve
28.10.2021. Ģeogrāfija I Procesi hidrosfērā, saldūdens patēriņa struktūra un reģionālais sadalījums pasaulē
27.10.2021. Bioloģija I Organismu vieta ekosistēmā
Rudens brīvdienas no 18.10.2019 līdz 22.10.2021
04.11.2021. Latviešu valoda un literatūra I Valodas stilu daudzveidība un valodas līdzekļu izmantojums. Klasicisma kultūras zīmes 21. gadsimta literārajā darbā.  
01.11.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I _vēsture Statptautiskās attiecības, ārpolitika un globalizācija.
01.11.2021. Matemātika I Daļveida vienādojumi un nevienādības
11.11.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Culture and traditions. Kultūra un tradīcijas.
22.11.2021 Svešvaloda BI (krievu valoda) Tehnoloģijas
22.11.2021 Ķīmija I Atoma un vielas uzbūve
25.11.2021. Ģeogrāfija I Endogēno procesu darbība, seismiskās aktivitātes un vulkānisma ģeogrāfiskā izplatība un sekas
01.12.2021. Bioloģija I Organismu vairošanās, mutācijas, klonēšana
01.12.2021. Latviešu valoda un literatūra I Izmantoto valodas līdzekļu analīze tekstā. A.Čaka un Aspazijas dzeja
02.12.2021. Fizika I Siltums un siltuma procesi
06.12.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I _ekonomika Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība inovatīvā ekonomikā
Ziemas brīvdienas no 21.12.2020 lidz 03.01.2021
  II. semestris  
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
24.01.2022. Ķīmija I Elektrolītiskā disociācija un jonu reakcijas
02.02.2022. Bioloģija I L.D. DNS analīzes modelēšana.
07.02.2022 Svešvaloda BI (krievu valoda) Indivīds
10.02.2022. Ģeogrāfija I Kultūras reģionu ģeogrāfiskā izplatība un to kultūras elementu, kultūrainavu veidošanās un izmaiņas ietekmējošie faktori
10.02.2022. Fizika I Elektriskais lauks. Līdzstrāva.
16.02.2022. Vēsture un sociālās zinātnes I _ekonomika Ilgtspējīga saimniekošana
28.02.2022. Matemātika I Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi
28.02.2022. Ķīmija I Oksidēšanās- reducēšanās  reakcijas
02.03.2022. Bioloģija I DNS un pazīmju iedzimšana
02.03.2022. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Education. / Izglītība.
28.03.2022. Ķīmija I L.D. Ķīmisko procesu norise
Pavasara brīvdienas no 15.03.2021 līdz 19.03.2021
21.03.2022. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Health. Veselība.
21.03.2022. Matemātika I Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija 
24.03.2022. fizika L.D. Fokusa attāluma noteikšana
24.03.2022. Latviešu valoda un literatūra I Lietišķais valodas stils. Romantisma literatūra.
11.04.2022 Svešvaloda BI (krievu valoda) Riti un tradīcijas
14.04.2022 Ģeogrāfija I Pasaules saimniecības struktūra
20.04.2022. Vēsture un sociālās zinātnes I _ekonomika Ieguldījums cilvēkkapitālā 
20.04.2022. Bioloģija I Imunitāte un organisma darbība
28.04.2022. Fizika I Apgaismojums un attēli
28.04.2022. Latviešu valoda un literatūra I Zinātniskasi valodas stils. R.Blaumaņa noveles.