8.l klase

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
I. semestris
25.09.2020. literatūra Dzeja.
29.09.2020. latviešu valoda Teksts. Tekstveide.
05.10.2020. fizika Skaņa ikdienā.
08.10.2020. ģeogrāfija Eirāzijas kontinents un Pasaules okeāns.
08.10.2020. angļu val. Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.
12.10.2020. ķīmija Ko māca ķīmija.
13.10.2020. pasaules vēsture Absolūtisma laikmets.
15.10.2020. matemātika Polinomu sadalīšana reizinātājos.
19.10.2019-23.10.2020 Rudens brīvdienas
26.10.2020. mūzika Latviešu folklora un folkloristi.
27.10.2020. bioloģija Ievads zooloģijā. Zīdītāji.
02.11.2020. fizika L.D. Ēnas garums.
03.11.2020. sociālās zinības Es vēlos būt vesels.
03.11.2020. Latvijas vēsture Latvija Krievijas impērijā - līdz 1861. gadam.
05.11.2020. vizuālā māksla Perspektīva.
05.11.2020. sociālās zinības Mana nākotne sabiedrībā.
06.11.2020. literatūra Epifānijas.
09.11.2020. ķīmija L.D. Laboratorijas trauki.
10.11.2020. Latvijas vēsture Latviešu tautas atmoda.
12.11.2020. ģeogrāfija Āzijas dabas ģeogrāfija.
13.11.2020. latviešu valoda Sintakse. Palīglocekļi.
16.11.2020. mūzika Baroka un klasicisma laikmeti mūzikā.
19.11.2020. vizuālā māksla Telpiskums un stilizācija.
19.11.2020. matemātika Reālo skaitļu kopa. Virknes.
23.11.2020. ķīmija Ieskats vielu mikropasaulē.
24.11.2020. pasaules vēsture Revolūciju un Napoleona laikmets (1776-1815).
24.11.2020. bioloģija L.D.Mājdzīvnieka zīdītāja novērošana.
27.11.2020. krievu valoda Es un pilsēta
01.12.2020. bioloģija Putni.
07.12.2020. fizika Gaisma un krāsas.
10.12.2020. angļu valoda Es, citi, brīvais laiks un savstarpējās attiecības.
21.12.2019.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
12.01.2021. latviešu valoda Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Savrupinājumi.
19.01.2021. pasaules vēsture Industriālā revolūcija.
26.01.2021. sociālās zinības Patērētāju tiesības.
05.02.2021. krievu valoda Ekskursijas un vaļasprieks.
05.02.2021. Latvijas vēsture Latvijas zeme un iedzīvotāji 19. gs. beigās un 20.gs. sākumā.
09.02.2021. bioloģija Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru.
11.02.2021. vizuālā māksla Formas, apjoma attēlojums plaknē. Formas modelēšana.
15.02.2021. mūzika Trijskaņi, nošu pieraksti.
15.02.2021. ķīmija Gaiss un tā kvalitāte.
19.02.2021. literatūra Stāsts.
18.02.2021. ģeogrāfija Eiropas dabas ģeogrāfija.
18.02.2021. matemātika Trapece. Paralelograms.
22.02.2021. fizika Siltuma procesi.
01.03.2021. angļu valoda Es, citi, tegnoloģijas un informatīvā sabiedrība
15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
22.03.2021. ķīmija L.D. PH vērtības noteikšana ikdienā lietojamos šķīdumos
23.03.2021. bioloģija Posmkāji.
26.03.2021. literatūra Folklora.
26.03.2021. krievu val Mēs esam dažādi.
30.03.2021. sociālās zinības Ekonomiskās sistēmas.
30.03.2021. pasaules vēsture Modernā pasaule - 19. gadsimts.
06.04.2021. vizuālā māksla Stilizēts portrets.
06.04.2021. bioloģija L.D.Gliemju daudzveidība.
12.04.2021. fizika L.D. Vidējais ātrums
12.04.2021. mūzika Mūzika un reliģija. Garīgā mūzika.
13.04.2021. angļu valoda Es,citi,daba un sociālā vide.
13.04.2021. Latvijas vēsture Latvija Pirmā pasaules kara laikā.
15.04.2021. ģeogrāfija Dienvideiropa, Rietumeiropa, Viduseiropa.
15.04.2021. matemātika Kvadrātvienādojumi. Pitagora teorēma.
16.04.2021. latviešu valoda Divdabja teicieni. Iespraudumi.
19.04.2021. ķīmija Skābes un bāzes - pretstati ķīmijā un dzīvē.
03.05.2021. fizika Kustība un spēks.