8.b klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
22.09.2020. literatūra Dzeja.
28.09.2020. latviešu valoda Teksts. Tekstveide.
05.10.2020. matemātika Polinomu sadalīšana reizinātājos.
05.10.2020. ķīmija Ko māca ķīmija.
08.10.2020. ģeogrāfija Eirāzijas kontinents un Pasaules okeāns.
12.10.2020. pasaules vēsture Absolūtisma laikmets.
15.10.2020. angļu val. Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.
15.10.2020. fizika Skaņa ikdienā.
19.10.2019-23.10.2020 Rudens brīvdienas
27.10.2020. bioloģija Ievads zooloģijā. Zīdītāji.
29.10.2020. mūzika Latviešu folklora un folkloristi.
02.11.2020. Latvijas vēsture Latvija Krievijas impērijā - līdz 1861. gadam.
02.11.2020. ķīmija L.D. Laboratorijas trauki.
03.11.2020. literatūra Epifānijas.
05.11.2020. sociālās zinības Es vēlos būt vesels.
05.11.2020. fizika L.D. Ēnas garums.
09.11.2020. latviešu valoda Sintakse. Palīglocekļi.
09.11.2020. Latvijas vēsture Latviešu tautas atmoda.
12.11.2020. vizuālā māksla Perspektīva.
12.11.2020. sociālās zinības Mana nākotne sabiedrībā.
19.11.2020. mūzika Baroka un klasicisma laikmeti mūzikā.
19.11.2020. ģeogrāfija Āzijas dabas ģeogrāfija.
16.11.2020. matemātika Reālo skaitļu kopa. Virknes.
16.11.2020. ķīmija Ieskats vielu mikropasaulē.
23.11.2020. krievu valoda Es un pilsēta
23.11.2020. pasaules vēsture Revolūciju un Napoleona laikmets (1776-1815).
24.11.2020. bioloģija L.D.Mājdzīvnieka zīdītāja novērošana.
25.11.2020. vizuālā māksla Telpiskums un stilizācija.
01.12.2020. bioloģija Putni.
03.12.2020. fizika Gaisma un krāsas.
03.12.2020. angļu valoda Es, citi, brīvais laiks un savstarpējās attiecības.
21.12.2019.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
12.01.2021. latviešu valoda Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Savrupinājumi.
18.01.2021. pasaules vēsture Industriālā revolūcija.
28.01.2021.. sociālās zinības Patērētāju tiesības.
01.02.2021. krievu valoda Ekskursijas un vaļasprieks.
01.02.2021. Latvijas vēsture Latvijas zeme un iedzīvotāji 19. gs. beigās un 20.gs. sākumā.
09.02.2021. bioloģija Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru.
11.02.2021. vizuālā māksla Formas, apjoma attēlojums plaknē. Formas modelēšana.
15.02.2021. ķīmija Gaiss un tā kvalitāte.
16.02.2021. literatūra Stāsts.
18.02.2021. mūzika Trijskaņi, nošu pieraksti.
23.02.2021. matemātika Trapece. Paralelograms.
25.02.2021. ģeogrāfija Eiropas dabas ģeogrāfija.
25.02.2021. fizika Siltuma procesi.
04.03.2021. angļu valoda Es, citi, tegnoloģijas un informatīvā sabiedrība
15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
22.03.2021. ķīmija L.D. PH vērtības noteikšana ikdienā lietojamos šķīdumos
23.03.2021. literatūra Folklora.
29.03.2021. pasaules vēsture Modernā pasaule - 19. gadsimts.
29.03.2021. krievu val Mēs esam dažādi.
30.03.2021. bioloģija Posmkāji.
01.04.2021. sociālās zinības Ekonomiskās sistēmas.
06.04.2021. bioloģija L.D.Gliemju daudzveidība.
08.04.2021. mūzika Mūzika un reliģija. Garīgā mūzika.
08.04.2021. fizika L.D. Vidējais ātrums
08.04.2021. vizuālā māksla Stilizēts portrets.
12.04.2021. ķīmija Skābes un bāzes - pretstati ķīmijā un dzīvē.
12.04.2021. Latvijas vēsture Latvija Pirmā pasaules kara laikā.
15.04.2021. ģeogrāfija Dienvideiropa, Rietumeiropa, Viduseiropa.
29.04.2021. angļu valoda Es,citi,daba un sociālā vide.
26.04.2021. latviešu valoda Divdabja teicieni. Iespraudumi.
27.04.2021. matemātika Kvadrātvienādojumi. Pitagora teorēma.
06.05.2021. fizika Kustība un spēks.