9.l klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
25.09.2020. literatūra Dzeja.
02.10.2020. ģeogrāfija Latvijas teritorijas un valsts veidošanās
05.10.2020. fizika Kur un kā rodas elektrība?
29.09.2020. bioloģija L.D.Cilvēka audu veidi.
08.10.2020. matemātika Daļveida izteiksmes.
06.10.2020. pasaules vēsture Starpkaru periods: pamattendences politikā, kultūrā un ekonomikā.
09.10.2020. krievu valoda Es vēlos pastāstīt.
13.10.2020. bioloģija Ievads cilvēka anatomijā.
13.10.2020. Latvijas vēsture Latvijas Republikas demokrātiskais posms.
12.10.2020. ķīmija L.D. Metālu reakcijas ar atšķaidītu skābi.
12.10.2020. mūzika Tautas daiļrade. Tradīcijas un mūzika.
08.10.2020. angļu valoda Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.
06.10.2020. sociālās zinības Mana šodiena nākotnei.
19.10.2019-23.10.2020 Rudens brīvdienas
30.10.2020. literatūra Folklora un mitoloģija.
26.10.2020. ķīmija Neorganisko vielu savstarpējā iedarbība.
05.11.2020. vizuālā māksla Spēle ar fragmentiem.
02.11.2020. fizika L.D. Elektrisko slēgumu pētīšana
05.11.2020. ģeogrāfija Latvijas teritorijas ģeoloģiskā attīstība, uzbūve, reljefs un zemes dzīļu resursi.
10.11.2020. latviešu valoda Sintakse. Palīglocekļi.
17.11.2020. sociālās zinības Sabiedriskā kārtība.
16.11.2020. mūzika Romantisms mūzikā.
19.11.2020. matemātika Kvadrātfunkcija.
24.11.2020. pasaules vēsture Ideoloģiskie virzieni: nacisms un komunisms.
24.11.2020. bioloģija Asinsrite. Limfrite. Elpošana.
30.11.2020. fizika Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību?
27.11.2020. krievu valoda Mana zeme – Latvija.
01.12.2020. Latvijas vēsture Latvija autoritārā režīma posmā.
03.12.2020. vizuālā māksla Kompozīcija, forma - četrstūris, aplis.
30.11.2020. ķīmija No izejvielas līdz produktam.
26.11.2020. angļu valoda Es,citi,brīvais laiks un savstarpējās attiecības.
21.12.2019.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
12.01.2021. latviešu valoda Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Savrupinājumi.
22.01.2021. krievu valoda Latviešu un krievu tautu tradīcijas.
02.02.2021. Latvijas vēsture Otrais pasaules karš. Nacistiskais okupācijas režīms.
05.02.2021. literatūra Īsā proza.
04.02.2021. vizuālā māksla Stilizācija, ornaments, tekstils. Ornaments- apdruka.
09.02.2021. pasaules vēsture Otrais pasaules karš, holokausts.
11.02.2021. ģeogrāfija Latvijas dabas daudzveidība –ūdeņi augsnes, raksturīgās ekosistēmas
15.02.2021. fizika Enerģijas lietojums
18.02.2021. matemātika Leņķi un nogriežņi riņķī. Riņķa līnija un daudzstūri.
23.02.2021. bioloģija Gremošana un vielmaiņas galaproduktu izvadīšana.
22.02.2021. ķīmija Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana.
11.03.2021. angļu valoda Es, citi, tehnoloģijas un informatīvā sabiedrība.
09.03.2021. sociālās zinības Vide.
15.03.2021-19.03.2021. Pavasara brīvdienas
23.03.2021. bioloģija L.D.Muskuļu darbs un nogurums.
22.03.2021. ķīmija L.D. Organisko un neorganisko skābju ķīmiskās īpašības.
29.03.2021. fizika L.D. Līdzsvara šupoles
01.04.2021. matemātika Vienādojumu un nevienādību sistēmas.
06.04.2021. pasaules vēsture Sabiedrība un divas politiskās sistēmas pēc Otrā pasaules kara.
08.04.2021. ģeogrāfija Latvijas iedzīvotāji un apdzīvojums
12.04.2021. ķīmija Organisko un neorganisko vielu pārvērtības.
16.04.2021. krievu valoda Ceļojumi, atpūta un intereses.
20.04.2021. Latvijas vēsture Otrā padomju okupācija . Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.
01.04.2021. vizuālā māksla Futūrisms.
19.04.2021. mūzika Džezs, roks, popmūzika.
08.04.2021. angļu valoda Es, citi, daba un sociālā vide.
19.04.2021. fizika Fizika un tehnika.
27.04.2021. latviešu valoda Divdabja teicieni. Iespraudumi.
27.04.2021. bioloģija Gremošana un organismu darbības regulācija.