9.b klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
22.09.2020. literatūra Dzeja.
01.10.2020. ģeogrāfija Latvijas teritorijas un valsts veidošanās
01.10.2020. fizika Kur un kā rodas elektrība?
05.10.2020. pasaules vēsture Starpkaru periods: pamattendences politikā, kultūrā un ekonomikā.
05.10.2020. krievu valoda Es vēlos pastāstīt.
06.10.2020. bioloģija L.D.Cilvēka audu veidi.
06.10.2020. matemātika Daļveida izteiksmes.
08.10.2020. sociālās zinības Mana šodiena nākotnei.
12.10.2020. ķīmija L.D. Metālu reakcijas ar atšķaidītu skābi.
12.10.2020. Latvijas vēsture Latvijas Republikas demokrātiskais posms.
13.10.2020. bioloģija Ievads cilvēka anatomijā.
15.10.2020. mūzika Tautas daiļrade. Tradīcijas un mūzika.
15.10.2020. angļu valoda Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.
19.10.2019-23.10.2020 Rudens brīvdienas
26.10.2020. ķīmija Neorganisko vielu savstarpējā iedarbība.
27.10.2020. literatūra Folklora un mitoloģija.
29.10.2020. vizuālā māksla Spēle ar fragmentiem.
29.10.2020. fizika L.D. Elektrisko slēgumu pētīšana
05.11.2020. ģeogrāfija Latvijas teritorijas ģeoloģiskā attīstība, uzbūve, reljefs un zemes dzīļu resursi.
09.11.2020. latviešu valoda Sintakse. Palīglocekļi.
16.11.2020. matemātika Kvadrātfunkcija.
19.11.2020. sociālās zinības Sabiedriskā kārtība.
19.11.2020. mūzika Romantisms mūzikā.
23.11.2020. pasaules vēsture Ideoloģiskie virzieni: nacisms un komunisms.
23.11.2020. krievu valoda Mana zeme – Latvija.
24.11.2020. bioloģija Asinsrite. Limfrite. Elpošana.
26.11.2020. fizika Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību?
30.11.2020. ķīmija No izejvielas līdz produktam.
30.11.2020. Latvijas vēsture Latvija autoritārā režīma posmā.
03.12.2020. vizuālā māksla Kompozīcija, forma - četrstūris, aplis.
03.12.2020. angļu valoda Es,citi,brīvais laiks un savstarpējās attiecības.
  21.12.2019.-03.01.2021 Ziemas brīvdienas
II. semestris
11.01.2021. latviešu valoda Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Savrupinājumi.
18.01.2021. krievu valoda Latviešu un krievu tautu tradīcijas.
01.02.2021. Latvijas vēsture Otrais pasaules karš. Nacistiskais okupācijas režīms.
02.02.2021. literatūra Īsā proza.
04.02.2021. vizuālā māksla Stilizācija, ornaments, tekstils. Ornaments- apdruka.
08.02.2021. pasaules vēsture Otrais pasaules karš, holokausts.
11.02.2021. ģeogrāfija Latvijas dabas daudzveidība –ūdeņi augsnes, raksturīgās ekosistēmas
15.02.2021. matemātika Leņķi un nogriežņi riņķī. Riņķa līnija un daudzstūri.
18.02.2021. fizika Enerģijas lietojums
22.02.2021. ķīmija Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana.
22.02.2021. ķīmija L.D. Organisko un neorganisko skābju ķīmiskās īpašības.
23.02.2021. bioloģija Gremošana un vielmaiņas galaproduktu izvadīšana.
04.03.2021. angļu valoda Es, citi, tehnoloģijas un informatīvā sabiedrība.
04.03.2021. sociālās zinības Vide.
  15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
25.03.2021. fizika L.D. Līdzsvara šupoles
30.03.2021. bioloģija L.D.Muskuļu darbs un nogurums.
30.03.2021. matemātika Vienādojumu un nevienādību sistēmas.
05.04.2021. pasaules vēsture Sabiedrība un divas politiskās sistēmas pēc Otrā pasaules kara.
08.04.2021. ģeogrāfija Latvijas iedzīvotāji un apdzīvojums
12.04.2021. ķīmija Organisko un neorganisko vielu pārvērtības.
12.04.2021. krievu valoda Ceļojumi, atpūta un intereses.
19.04.2021. Latvijas vēsture Otrā padomju okupācija . Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.
22.04.2021. vizuālā māksla Futūrisms.
22.04.2021. angļu valoda Es, citi, daba un sociālā vide.
22.04.2021. fizika Fizika un tehnika.
26.04.2021. latviešu valoda Divdabja teicieni. Iespraudumi.
27.04.2021. bioloģija Gremošana un organismu darbības regulācija.
29.04.2021. mūzika Džezs, roks, popmūzika.