10.c klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
05.10.2020. Matemātika I Vektori un kustība.
08.10.2020. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Attiecības.
07.10.2020. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Kultūras mantojums.
12.10.2020. Svešvaloda BI (krievu valoda) Ģimenes pasaule.
14.10.2020. Latviešu valoda un literatūra I Latviešu valoda un tās daudzveidība.Varonis dažādu laiku literatūrā.
15.10.2020. Fizika I Vienmērīga kustība.
19.10. - 23.10.2020 Rudens brīvdienas
26.10.2020. Vēsture un sociālās zinātnes I Vēstures zinātne un sabiedrības veidošanās.
26.10.2020. Datorika Programmvadāmās ierīces un drošība.
29.10.2020. Sports un veselība Fiziskā drošība. Āra fiziskās aktivitātes.
29.10.2020. Ģeogrāfija I Novecošanās pasaules valstīs un reģionos, tās cēloņi, sekas un risinājumi.
02.11.2020. Matemātika I Lineāra funkcija uzdevumos.
05.11.2020. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Cilvēks sabiedrībā.
11.11.2020. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Kultūra un identitāte.
16.11.2020. Vēsture un sociālās zinātnes I Reliģiskā piederība un steretipi dažādos vēstures periodos.
19.11.2020. Fizika I L.D.Horizontāls sviediens.
23.11.2020. Datorika Darba organizācijas rīki. Digitālaiz pieraksts.
26.11.2020. Sports un veselība Kustību māksla un fiziskās aktivitātes telpā.
30.11.2020. Matemātika I Līnijas vienādojums.
02.12.2020. Latviešu valoda un literatūra I Valoda un identitāte. Antīkā literatūra.
03.12.2020. Ģeogrāfija I Novecošanās pasaules valstīs un reģionos, tās cēloņi, sekas un risinājumi.
03.12.2020. Fizika I Vienmērīgi paātrināta kustība.
07.12.2020. Svešvaloda BI (krievu valoda) Mājas pasaule un ģimene.
21.12.2020.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
14.01.2021. Fizika I L.D. Elastības koeficienta noteikšana.
25.01.2021. Datorika Dokumentu formatēšana un rediģēšana.
27.01.2021. Latviešu valoda un literatūra I Masu mediju veidi un vēstījuma žanri. Viduslaiku literatūra.
04.02.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Nākotne.
04.02.2021. Ģeogrāfija I Pasaules telpiskās struktūras.
08.02.2021. Matemātika I Kombinatorika un varbūtība.
11.02.2021. Sports un veselība Fiziskās aktivitātes komandu spēlēs.
15.02.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Cilvēks un viņa veselība.
22.02.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I Nāciju veidošanās un vēsturiskie mīti.
03.03.2021. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Kultūras joma un radošā industrija.
11.03.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Pagātne.
08.03.2021. Matemātika I Statistika.
11.03.2021. Fizika I Mijiedarbība un spēks. Gravitācijas lauka un kustība.
15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
29.03.2021. Datorika Attēlu apstrādes lietotnes.
08.04.2021. Sports un veselība Fiziskā veselība.
12.04.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I No impērijām uz demokrātiju.
21.04.2021. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) Tēls un ideja.
19.04.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Cilvēku dzīvesstils.
22.04.2021. Ģeogrāfija I Urbanizācija un tās sekas.
26.04.2021. Matemātika I Daļveida funkcija, algebriskās daļas.
28.04.2021. Latviešu valoda un literatūra I Informācijpratība un valodas ētika medijos. Renesanses literatūra.
06.05.2021. Fizika I Enerģija un darbs. Mehāniskās svārstības un viļņi.