10.l klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
06.10.2020. Matemātika I Vektori un kustība.
07.10.2020. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Attiecības.
16.10.2020. Svešvaloda BI (krievu valoda) Ģimenes pasaule.
16.10.2020. Latviešu valoda un literatūra I Latviešu valoda un tās daudzveidība.Varonis dažādu laiku literatūrā.
19.10. -23.10.2020 Rudens brīvdienas
30.10.2020. Vēsture un sociālās zinātnes I Vēstures zinātne un sabiedrības veidošanās.
28.10.2020. Dabaszinības Pasaule un tās uzbūve.
28.10.2020. Sports un veselība Fiziskā drošība. Āra fiziskās aktivitātes.
26.10.2021. Kultūra un māksla I (mūzika) Tautas daiļrade un tradicionālā kultūra. Latviešu folklora un pasaules mūzika.
03.11.2020. Matemātika I Lineāra funkcija uzdevumos.
04.11.2020. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Cilvēks sabiedrībā.
17.11.2020. Dabaszinības L.D. Iežu un to sastāvā esošo minerālu noteikšana.
20.11.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I Reliģiskā piederība un steretipi dažādos vēstures periodos.
30.11.2020. Kultūra un māksla I (mūzika) Sakrālā mūzika.
25.11.2020. Sports un veselība Kustību māksla un fiziskās aktivitātes telpā.
01.12.2020. Matemātika I Līnijas vienādojums.
04.12.2020. Latviešu valoda un literatūra I Valoda un identitāte. Antīkā literatūra.
02.12.2020. Dabaszinības Organiskās vielas, to īpašības.
11.12.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Mājas pasaule un ģimene.
21.12.2020.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
29.01.2021. Latviešu valoda un literatūra I Leksikoloģija.
03.02.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Nākotne.
10.02.2021. Dabaszinības Ķīmisko procesu norise.
09.02.2021. Matemātika I Kombinatorika un varbūtība.
10.02.2021. Sports un veselība Fiziskās aktivitātes komandu spēlēs.
19.02.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Cilvēks un viņa veselība.
26.02.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I Nāciju veidošanās un vēsturiskie mīti.
01.03.2021. Kultūra un māksla I (mūzika) Mūzikas saites ar citiem mākslas veidiem.
10.03.2021. Svešvaloda B2 I (angļu valoda) Pagātne.
09.03.2021. Matemātika I Statistika.
15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
07.04.2021. Sports un veselība Fiziskā veselība.
16.04.2021. Vēsture un sociālās zinātnes I No impērijām uz demokrātiju.
21.04.2021. Dabaszinības Vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu.
23.04.2021. Svešvaloda BI (krievu valoda) Cilvēku dzīvesstils.
26.04.2021. Kultūra un māksla I (mūzika) Mūzikas vieta Latvijas kultūras ainā.
27.04.2021. Matemātika I Daļveida funkcija, algebriskās daļas.
30.04.2021. Latviešu valoda un literatūra I Informācijpratība un valodas ētika medijos. Renesanses literatūra.
05.05.2021. Dabaszinības L.D.Molekulu modeļu veidošana.