11.d klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
21.09.2020. Latvijas un pasaules vēsture Vēlie viduslaiki.
21.09.2020. ķīmija L.D. Dzelzs jonu pierādīšana māla sastāvā.
01.10.2020. fizika L.D. Gāzu likumi dažādās temperatūrās.
06.10.2020. latviešu valoda Nomeni, pronomeni.
05.10.2020. ekonomika Ekonomika, ekonomikas pamatjautājumi, ražošanas iespēju robeža.
05.10.2020. matemātika Algebriskās nevienādības.
08.10.2020. angļu valoda Darbs.
15.10.2020. ģeogrāfija Ekosistēmas jēdziens.
12.10.2020. ķīmija Metālu vispārīgais raksturojums.
13.10.2020. bioloģija Šūnas uzbūve un funkcijas.
15.10.2020. fizika Gāzu likumi.
19.10.2020.-23.10.2020. Rudens brīvdienas
26.10.2020. informātika Digitālā attēlu apstrādes pamatjēdzieni. Teorija – Attēlu redaktors GIMP (Darbības ar attēliem, objektu zīmēšanu, slāņi, filtri un efekti).
27.10.2020. literatūra Literatūras teorijas jautājumi.
29.10.2020. kulturoloģija Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne, kultūra un civilizācija.
03.11.2020. bioloģija L.D. Šūnu daudzveidība.
05.11.2020. angļu valoda Attiecības un kritika.
16.11.2020. ķīmija Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības.
16.11.2020. matemātika Kombinatorikas elementi un varbūtības teorija.
17.11.2020. latviešu valoda Verbi, adverbi, palīgvārdi.
23.11.2020. Latvijas un pasaules vēsture Renesanse, lielie ģeogrāfiskie atklājumi.
23.11.2020. informātika Digitālā attēlu apstrāde. Attēlu redaktors GIMP. (Darbības ar objektiem, objektu zīmēšana, formatēšana, slāņi, filtri un efekti).
26.11.2020. ģeogrāfija Ainavu izmaiņas cilvēka darbības ietekmē.
30.11.2020. ekonomika Ekonomiskās sistēmas, ekonomikas aprites, konkurences modeļi.
01.12.2020. bioloģija Audu uzbūve, daudzveidība, funkcijas.
01.12.2020. literatūra Literatūra 18. un 19.gs. Latviešu nacionālās literatūras sākotne.
03.12.2020. kulturoloģija Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma, kultūras vērtību mainība laikmetu griežos.
03.12.2020. fizika Siltums, darbs un vielu siltumīpašības.
21.12.2020.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
11.01.2021. ķīmija Nemetāli.
21.01.2021. ģeogrāfija Pasaules saimniecības struktūra un energoresursi.
25.01.2021. Latvijas un pasaules vēsture Eiropieši un daudzveidīgā pasaule.
26.01.2021. latviešu valoda Stilistika.
26.01.2021. bioloģija L.D. CO2 izdalīšanās rauga šūnu elpošanas laikā.
02.02.2021. bioloģija Šūnas ķīmiskais sastāvs un vielmaiņa.
04.02.2021. angļu valoda Izglītība.
11.02.2021. fizika Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks.
15.02.2021. ekonomika Pieprasījums, piedāvājums, tirgus līdzsvars.
22.02.2021. matemātika Paralelitāte un perpendikularitāte telpā. Prizma.
01.03.2021. ķīmija L.D.Anjonu kvalitatīvā pierādīšana.
02.03.2021. literatūra Reālisma literatūra.
08.03.2021. informātika Tīmekļa lapu veidošana. (Attēla ievietošana, teksta noformēšana, teksta krāsu maiņa, tabulu veidošana.
11.03.2021. angļu valoda Veselība.
15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
23.03.2021. latviešu valoda Valodas funkcionālie stili.
25.03.2021. fizika L.D.Jaudas un elektroenerģijas noteikšana.
25.03.2021. kulturoloģija Domāšanas formas, pasaules lielākās reliģijas, filozofiski reliģiskās mācības.”.
05.04.2021. Latvijas un pasaules vēsture Baltija 16. gs. – 19. gs. sākums.
07.04.2021. ģeogrāfija Demogrāfiskie procesi, iedzīvotāju demogrāfiskā struktūra.
19.04.2021. ekonomika Komercdarbība, ražošana un tās finansēšana.
19.04.2021. informātika Kompleksais pārbaudes darbs par datu bāzēm (pamatjēdzieni, ierakstu veidošana), teksta apstrāde, izklājlapas un tīmekļa lapu veidošana.
20.04.2021. bioloģija Šūnu dalīšanās un iedzimtība.
27.04.2021. literatūra Modernisma literatūra.
26.04.2021. matemātika Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības.
26.04.2021. ķīmija Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā.
29.04.2021. kulturoloģija Māksla kā kultūras izpausme, stili un mākslas virzieni laikmetu griežos.
06.05.2021. fizika Elektriskā strāva. Elektromagnētisms.