11.l klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
25.09.2020. Latvijas un pasaules vēsture Vēlie viduslaiki.
01.09.2020. vizuālā māksla Mākslas darba analīze.
05.10.2020. politika un tiesības Politikas veidi un līdzekļi
06.10.2020. latviešu valoda Nomeni, pronomeni.
09.10.2020. ekonomika Ekonomika, ekonomikas pamatjautājumi, ražošanas iespēju robeža.
05.10.2020. matemātika Algebriskās nevienādības.
07.10.2020. angļu valoda Darbs.
15.10.2020. ģeogrāfija Ekosistēmas jēdziens.
16.10.2020. krievu valoda Mūsu ikdienas dzīve.
14.10.2020. dabaszinības Cietu ķermeņu kustība un mijiedarbība.
19.10.2020.-23.10.2020. Rudens brīvdienas
29.10.2020. informātika Digitālā attēlu apstrādes pamatjēdzieni. Teorija – Attēlu redaktors GIMP (Darbības ar attēliem, objektu zīmēšanu, slāņi, filtri un efekti).
27.10.2020. literatūra Literatūras teorijas jautājumi.
02.11.2020. politika un tiesības Politiskie režīmi, politiskie uzskati un idejas.
04.11.2020. dabaszinības L.D.Pulss un asinsspiediena mērīšana
04.11.2020. angļu valoda Attiecības un kritika.
12.11.2020. vizuālā māksla Māksla kā informācija.
16.11.2020. matemātika Kombinatorikas elementi un varbūtības teorija.
17.11.2020. latviešu valoda Verbi, adverbi, palīgvārdi.
20.11.2020. Latvijas un pasaules vēsture Renesanse, lielie ģeogrāfiskie atklājumi.
26.11.2020. informātika Digitālā attēlu apstrāde. Attēlu redaktors GIMP. (Darbības ar objektiem, objektu zīmēšana, formatēšana, slāņi, filtri un efekti).
26.11.2020. ģeogrāfija Ainavu izmaiņas cilvēka darbības ietekmē.
27.11.2020. ekonomika Ekonomiskās sistēmas, ekonomikas aprites, konkurences modeļi.
27.11.2020. krievu valoda Atpūta un izklaide.
01.12.2020. literatūra Literatūra 18. un 19.gs. Latviešu nacionālās literatūras sākotne.
02.12.2020. dabaszinības Šķidrumi dabā un tehnikā
21.12.2020.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
21.01.2021. ģeogrāfija Cilvēka rīcība Zemes daudzveidības saglabāšanā.
29.01.2021. Latvijas un pasaules vēsture Eiropieši un daudzveidīgā pasaule.
26.01.2021. latviešu valoda Stilistika.
03.02.2021. dabaszinības L.D. Veselīgas uzturs.
03.02.2021. angļu valoda Izglītība.
08.02.2021. politika un tiesības Varas dalīšdana un valdīšanas formas
12.02.2021. krievu valoda Dzīvesveids.
12.02.2021. ekonomika Pieprasījums, piedāvājums, tirgus līdzsvars.
22.02.2021. matemātika Paralelitāte un perpendikularitāte telpā. Prizma.
04.03.2021. vizuālā māksla Cilvēks un laiks.
02.03.2021. literatūra Reālisma literatūra.
11.03.2021. informātika Tīmekļa lapu veidošana. (Attēla ievietošana, teksta noformēšana, teksta krāsu maiņa, tabulu veidošana.
10.03.2021. angļu valoda Veselība.
15.03.2021-19.03.2021 Pavasara brīvdienas
23.03.2021. latviešu valoda Valodas funkcionālie stili.
22.03.2021. politika un tiesības Sociālās grupas, vērtības un morāle politikā.
24.03.2021. dabaszinības Vides faktoru ietekme uz organismu.
08.04.2021. Latvijas un pasaules vēsture Baltija 16. gs. – 19. gs. sākums.
07.04.2021. ģeogrāfija Demogrāfiskie procesi, iedzīvotāju demogrāfiskā struktūra.
07.04.2021. vizuālā māksla Harmonijas meklējumi mākslā.
14.04.2021. dabaszinības Organismi un vide
23.04.2021. ekonomika Komercdarbība, ražošana un tās finansēšana.
22.04.2021. informātika Kompleksais pārbaudes darbs par datu bāzēm (pamatjēdzieni, ierakstu veidošana), teksta apstrāde, izklājlapas un tīmekļa lapu veidošana.
30.04.2021. krievu valoda Domu un jūtu pasaule.
27.04.2021. literatūra Modernisma literatūra.
26.04.2021. matemātika Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības.