12.c klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
23.09.2020. latviešu valoda Valoda saziņā.
23.09.2020. literatūra Modernisms.
30.09.2020. ķīmija L.D.Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu pierādīšana.
01.10.2020. fizika Elektromagnētiskie viļņi.
08.10.2020. ģeogrāfija Pasaules saimniecības struktūra un dabas resursu iedalījums.
07.10.2020. matemātika Eksponentvienādojumi un nevienādības.
08.10.2020. angļu valoda Attiecības un kultūra.
15.10.2020. bioloģija Organismu vairošanās.
14.10.2020. kulturoloģija Indivīds un vara, varas realizācija.
15.10.2020. ekonomika Nauda, finanšu iestādes un mājsaimniecības ekonomika, finanšu pratība.
14.10.2020. Latvijas un pasaules vēsture Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19.gs. 2. pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana.
28.10.2020. ķīmija Spirti, aldehīdi.
29.10.2020. bioloģija L.D. Ābolu šķirņu salīdzināšana.
19.10.2019-23.10.2020 Rudens brīvdienas
05.11.2020. angļu valoda Attiecības sabiedrībā.
12.11.2020. fizika L.D.Lēcas fokusa noteikšana.
11.11.2020. latviešu valoda Vienkārša teikuma sintakse.
11.11.2020. kulturoloģija Personība un masu kultūra, elitārā, popkultūra, subkultūra, etniskā un nacionālā kultūra.
26.11.2020. ģeogrāfija Energo resursi.
25.11.2020. matemātika Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.
25.11.2020. ķīmija Karbonskābes un to atvasinājumi.
26.11.2020. ekonomika Darbs, darba tirgus un starptautiskā tirdzniecība, globalizācija.
02.12.2020. Latvijas un pasaules vēsture Eiropa un pasaule starpkaru posmā.
03.12.2020. bioloģija Biotehnoloģijas.
02.12.2020. literatūra Modernisms_II.
03.12.2020. fizika Apgaismojums, attēli un gaisms īpašības.
21.12.2019.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
20.01.2021. ķīmija Dabas vielas.
27.01.2021. Latvijas un pasaules vēsture Otrais pasaules karš.
28.01.2021. fizika L.D. Gaismas viļņa noteikšana
03.02.2021. matemātika Funkcijas.
04.02.2021. angļu valoda Globālās problēmas.
04.02.2021. ģeogrāfija Darbaspēka resursu nodrošinājums un reģionālas atšķirības.
03.02.2021. kulturoloģija Kultūras procesi, stabilitāte, mainīgums un dialogs kultūrā.
17.02.2021. bioloģija L.D. Asinsrites izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē.
24.02.2021. latviešu valoda Salikta teikuma sintakse.
25.02.2021. ekonomika Valsts loma ekonomikā, budžets un nodokļu sistēma .
11.03.2021. angļu valoda Cilvēka tiesības.
11.03.2021. bioloģija Organismu vielmaiņa.
10.03.2021. literatūra Latviešu literatūra pēc Otrā pasaules kara.
10.03.2021. ķīmija Sadzīvē izmantojamās vielas.
11.03.2021. fizika Atoms un atoma kodols.
17.03.2021. matemātika Vienādojumi, nevienādības, to sistēmas.
22.03.2021.-26.03.2021. Pavasara brīvdienas
07.04.2021. latviešu valoda Teksta analīze. Viedoklis. Pareizrakstība.
08.04.2021. ģeogrāfija Rūpniecības un lauksaimniecības preču plūsmas pasaulē, eksporta un importa reģionālās atšķirības.
14.04.2021. bioloģija Organismu regulācija.
07.04.2021. ķīmija L.D.Vielu savstarpējā saikne un tās nozīme citu vielu iegūšanā.
14.04.2021. Latvijas un pasaules vēsture Sašķeltā pasaule. Baltija komunisma varā.
21.04.2021. matemātika Rotācijas ķermeņi. Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas.
21.04.2021. kulturoloģija Rietumu un Austrumu kultūra.
28.04.2021. literatūra Jaunākā latviešu literatūra.
29.04.2021. ekonomika IKP un ekonomiskais cikliskums, fiskālā, monetārā politika.
29.04.2021. fizika Fizika mūsdienu tehnikā un pasaules uzbūve.