10.c klase

PIRMDIENA

Nr. Laiks Tēlpa Priekšmets Skolotājs
0 14:50 - 15:30      
1 15:40 - 16:20  11. kab.  Svešvaloda B1 I (krievu val.)  J. Smirnova
2 16:25 - 17:05  7. kab.  Datorika  D. Dekšeniece
3 17:10 - 17:50  7. kab.  Datorika  D. Dekšeniece
4 17:55 - 18:35  18. kab.  Matemātika I   I. Dišlere
5 18:40 - 19:20  8. kab.  Fizika I  M. Meņšikovs
6 19:25 - 20:05  8. kab.  Fizika I  M. Meņšikovs
7 20:10 - 20:50  18. kab.  Matemātika I   I. Dišlere

 

OTRDIENA

-

 

TREŠDIENA

Nr. Laiks Tēlpa Priekšmets Skolotājs
0 14:50 - 15:30  28. kab.  Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)   E. Krone-Kalniņa
1 15:40 - 16:20  28. kab.  Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)   E. Krone-Kalniņa
2 16:25 - 17:05  28. kab.  Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)   E. Krone-Kalniņa
3 17:10 - 17:50  6. kab.  Latviešu valoda un literatūra I  A. Urža
4 17:55 - 18:35  3. kab.  Vēsture un sociālās zinātnes I  R. Ķipurs
5 18:40 - 19:20  3. kab.  Vēsture un sociālās zinātnes I  R. Ķipurs
6 19:25 - 20:05  18. kab.  Matemātika I   I. Dišlere
7 20:10 - 20:50  18. kab.  Matemātika I   I. Dišlere

 

CETURTDIENA

Nr. Laiks Tēlpa Priekšmets Skolotājs
0 14:50 - 15:30    Svešvaloda B2 I (angļu val.)  O. Jefimova-Gabiene
1 15:40 - 16:20    Sports un veselība  L. Mačuļska
2 16:25 - 17:05    Ģeogrāfija I  A. Palma
3 17:10 - 17:50    Svešvaloda B2 I (angļu val.)  O. Jefimova-Gabiene
4 17:55 - 18:35    Latviešu valoda un literatūra I  A. Urža
5 18:40 - 19:20    Latviešu valoda un literatūra I  A. Urža
6 19:25 - 20:05      
7 20:10 - 20:50      

 

PIEKTDIENA

-